رضا صابری

استاد رضا صابری

نمرات بالای 18 در دروس مذکور در دانشگاه تهران.تدریس به صورت مفهومی و صبورانه در کوتاه ترین زمان ممکن.با سابقه همکاری با موسسه مرآت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک مهندسی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان