استاد سیما یدایی

  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی
  • افتخار تحصیلی: مترجم همزمان در نشست های بین المللی
  • تدریس در راهنمایی و دبیرستان شکوه علم به مدت 6 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید