استاد راضیه سلیمیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و دانشگاه توسط دانشجوی ممتاز کارشناسی و رتبه برتر کنکور ارشد و دکتری از دانشگاه های برتر کشور


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس خصوصی شیمی دبیرستان
  • سابقه ی تدریس و ارایه ی حل تمرین شیمی تجزیه 1 و 2 در دانشگاه