راضیه سلیمیان

استاد راضیه سلیمیان

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و شیمی تجزیه ی دانشگاه توسط رتبه ی برتر کنکور ارشد و دکتری از یکی از برترین دانشگاه های کشور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی کنکور سراسری کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و دانشگاه توسط دانشجوی ممتاز کارشناسی و رتبه برتر کنکور ارشد و دکتری از دانشگاه های برتر کشور

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس خصوصی شیمی دبیرستان
  • سابقه ی تدریس و ارایه ی حل تمرین شیمی تجزیه 1 و 2 در دانشگاه

نظرات شاگردان