رحمت مهدو.ی

استاد رحمت مهدو.ی

تدریس مبانی علم سیاست- اندیشه سیاسی- جامعه شناسی سیاسی- روابط بین الملل- تاریخ- حقوق اساسی توسط رتبه اول کارشناسی ارشد علوم سیتربیت مدرس با داشتن 3 مقاله علمی پژوهشی 3 کتاب و 2 پروژه و بیست مقاله دیگر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فلسفه و منطق کنکور سراسری منطق فلسفه معارف اسلامی و دین و زندگی پیش دانشگاهی تاریخ شناسی جغرافیا 2 تاریخ ابران و جهان 1 تاریخ ایران و جهان 2 جامعه شناسی 1 جامعه شناسی 2 علوم اجتماعی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


متولد 1364-رتبه اول 7 ترم کارشناسی<br /> رتبه اول 4 ترم کارشناسی ارشد<br /> 3 کتاب در دست چاپ<br /> 3 مقاله علمی پژوهشی<br /> 2 پروژه<br /> 20 مقاله در حوزه علوم سیاسی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان