استاد رحمت مهدو.ی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

متولد 1364-رتبه اول 7 ترم کارشناسی<br /> رتبه اول 4 ترم کارشناسی ارشد<br /> 3 کتاب در دست چاپ<br /> 3 مقاله علمی پژوهشی<br /> 2 پروژه<br /> 20 مقاله در حوزه علوم سیاسی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس