رویا سلیمی

استاد رویا سلیمی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس
  • تدریس در کانون قلم چی به مدت 1 سال