استاد محمد مهدی رستم پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس مهندسی ماشینهای کشاورزی و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد رودهن - متاهل دارای یک فرزند


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی