استاد هامون پورروشنفکر

  • دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه گیلان
  • تدریس در مجتمع فنی به مدت 1 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 1 سال تدریس در مجتمع فنی

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه گیلان 1394 تا 1400