رومینا شکیبازاده

استاد رومینا شکیبازاده

مشاوره تحصیلی برای سال سوم وپیش دانشگاهی برنامه ریزی روش مطالعه برای کنکورتدریس دروس شیمی دانشگاهی وکنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه اراک

نظرات شاگردان