محمد کیانی

استاد محمد کیانی

آموزش نرم افزارهای آماری SPSS, SAS, R, Minitab, Excel مفاهیم آماری و تجزیه و تحلیل های آماری توسط مدرسان دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات

شهرهای تدریس

بابل - مازندران

سوابق و افتخارات تدریس


34 ساله و مدرس دانشگاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان