استاد محمد کیانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

34 ساله و مدرس دانشگاه


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران