استاد روح الله نصیری

  • دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا
  • تدریس در آموزشگاه نسیم دانش به مدت 3 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 3 سال تدریس در آموزشگاه نسیم دانش

7 سال سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان 5 سال سابقه تدریس دروس مهندسی مکانیک


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران 1387 تا 1391
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 1391 تا 1393
  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 1394 تا 1398

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا