استاد راحله پورموسوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اراک

افتخارات تحصیلی

  • 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه کرج و تهران