عبدالرسول مصلی نژاد

استاد عبدالرسول مصلی نژاد

تدریس خصوصی و عمومی کلیه دروس رشته کامپیوتر و دروس مرتبط با آن، از دبیرستان تا کارشناسی ارشد توسط دانشجوی ممتاز دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی توصیفی اصول طراحی نرم افزار هوش مصنوعی گرافیک کامپیوتری شبکه های کامپیوتری شبیه سازی کامپیوتری زبان های برنامه سازی پایگاه داده ها طراحی و تحلیل الگوریتم ها اصول سیستم های کامپیوتر ساختمان داده و الگوریتم ها برنامه نویسی پیشرفته برنامه نویسی کامپیوتر محاسبات عددی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته مبانی علم رایانه دبیرستان جبر و احتمال

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان