استاد رحیم محمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دستیار آموزشی دورس شیمی تجزیه کارشناسی در دانشگاه صنعتی شریف-نفر اول کارشناسی ارشد شیمی تجزیه