آرمیتا ممدوحی

استاد آرمیتا ممدوحی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و شیمی دبیرستان و راهنمایی توسط دانشجوی مهندسی عمران یکی از دانشگاه های برتر کشور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان