استاد زهرا رضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه ده سال تدریس خصوصی ریاضی به دانش آموزان و دانشجویان و نتیجه گیری 100% مثبت


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه ارومیه