استاد قربان مردانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

ریاضی و فیزیک را با هرنوع آی کیویی که دارین میتوانید براحتی یاد بگیرید


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران