استاد سعید رضازاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس دانشگاه<br /> دبیرآموزش وپرورش<br /> عضوباشگاه پژوهشگران جوان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه اردکان

افتخارات تحصیلی

  • دبیرآموزش وپرورش
  • مدرس مدارس دولتی وغیرانتفاعی
  • مدرس دانشگاه
  • دارای مقالهISI وپژوهشگر برتر
  • قبولی 100درصدی دانش پژوهان درامتحان نهایی
  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان