سعید رضازاده

استاد سعید رضازاده

مدرس دانشگاه - دبیر آموزش وپرورش - عضوباشگاه پژوهشگران جوان- قبولی 100درصدی دانش پژوهان درامتحانات نهایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی آلی شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری شیمی تجزیه

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


مدرس دانشگاه<br /> دبیرآموزش وپرورش<br /> عضوباشگاه پژوهشگران جوان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه اردکان

افتخارات تحصیلی

  • دبیرآموزش وپرورش
  • مدرس مدارس دولتی وغیرانتفاعی
  • مدرس دانشگاه
  • دارای مقالهISI وپژوهشگر برتر
  • قبولی 100درصدی دانش پژوهان درامتحان نهایی
  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان

نظرات شاگردان