رضا یزدان پناه

استاد رضا یزدان پناه

آموزش کلیه ی مباحث مربوطه ی مهندسی شیمی (آموزشی و پژوهشی)

مهمترین اصل یادگیری استفاده از منبع درست برای آن می باشد. بهترین منبع برای یادگیری مراجع اصلی آن موضوعات هستند. استفاده ی درست ار منابع در کنار آموزش مناسب و در صورت لزوم فراتر از اصل موضوع

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی مهندسی شیمی آلی تقطیر چند جزیی فرایندهای گاز فرآیندهای پتروشیمی فرآیندهای پالایش محاسبات مهندسی پالایش مقدمات مهندسی نفت کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی سینتیک و طرح راکتور عملیات واحد 1 و 2 انتقال جرم انتقال حرارت شیمی فیزیک ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد شیمی تجزیه آشنایی با مهندسی شیمی شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرمانشاه - کرمانشاه تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر در مقطع کارشناسی ارشد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان