رضا شنبدی

استاد رضا شنبدی

تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان و دروس ریاضیات پایه دانشگاه توسط استاد با تجربه ریاضیات

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آنالیز ریاضی مبانی ریاضی ریاضی گسسته حساب دیفرانسیل و انتگرال هندسه تحلیلی و جبر خطی حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه خوارزمی تهران

نظرات شاگردان