استاد رضا سازواری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • معلم نمونه استان.