رضا سازواری

استاد رضا سازواری

ادبیات و زبان فارسی

ـ ادبیات و زبان فارسی برای کنکور سراسری و آزمون های قلمچی و گاج و ... ـ ادبیات فارسی 3جهت آمادگی امتحان نهایی ـ زبان فارسی 3 جهت آمادگی امتحان نهایی ـ آرایه های ادبی و عروض و قافیه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان فارسی سوم دبیرستان علوم انسانی ادبیات فارسی سوم دبیرستان علوم انسانی آرایه های ادبی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ادبیات فارسی دوم دبیرستان ادبیات فارسی سوم دبیرستان زبان فارسی دوم دبیرستان زبان فارسی سوم دبیرستان زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • معلم نمونه استان.

نظرات شاگردان