استاد رضا صالحی نیا

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدت 10 سال است که سابقه ی تدریس دارم و در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران که مختص آموزش و تربیت دبیران است، مدرک کارشناسی خودم را اخذ نموده و در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در همین دانشگاه می باشم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

افتخارات تحصیلی

  • ده سال سابقه ی تدریس خصوصی
  • هفت سال تدریس در آموزش و پرورش به عنوان نیروی رسمی