استاد محمد رضا بیاضی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بنده دانشجوی ارشد دانشگاه خوارزمی هستم و دارای سابقه طولانی در امر تدریس میباشم.خلبان هواپیما و هلی کوپتر های مدل هستم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • آموزش پرواز هلی کوپتر مدل
  • آموزش پرواز
  • طراحی و ساخت هواپیمای مدل
  • سابقه تدریس در آموزشگاه کامپیوتر
  • تدریس در دانشگاه کاشان