استاد محمد مهدی رضاپور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تسلط کامل به ریاضیات و مفاهیم<br /> سخت گیر و منظم در زمان شروع کلاس<br /> برگزاری امتحانات هفتگی<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شاهرود