استاد رضا نوری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فقط میخوام مثل عقاب باشی و مراقب خودت . راستی از ضد افتاب استفاده کنین. یا علی...


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • هکاری با اموزشگاه مشاهیر اصفهان اموزشگاه قلم چی . کسب رتبه های 3رقمی توسط دانش اموزانم در سالهایه قبل . همکاری با شرکت عمرانی ارگ . فعالیت در گروه رادیویی ترنم. و سمفونی ملی اصفهان...