رضا نعیم

استاد رضا نعیم

تدریس شیمی کنکور و پایه به صورت خصوصی و نیمه خصوصی - تضمینی - دبیر رسمی - بیست سال سابقه تدریس. . .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه کاشان

نظرات شاگردان