محمدرضا کیوانی

استاد محمدرضا کیوانی

رتبه 300 کنکور سراسری93، آشنا به تمام دروس پایه و کنکور، را های درس خواندن، مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی، تدریس دروس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان عربی کنکور سراسری عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان