استاد رضا میرزایی

 • کارشناسی فیزیک از دانشگاه تربیت معلم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
 • افتخار تدریس: قبولی بالای نود درصد درامتحان نهایی

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه های:

 • 10 سال تدریس در سید رضی
 • 4 سال تدریس در احمدی روشن
 • 4 سال تدریس در مطهری
 • 2 سال تدریس در اندیشه قلم
 • 2 سال تدریس در دانشمند
 • 2 سال تدریس در علوی
 • 2 سال تدریس در قلم چی سرای دانش
 • 2 سال تدریس در فطمه زهرا
 • 8 سال تدریس در امام خمینی
 • 10 سال تدریس در دکتر شریعتی
 • 2 سال تدریس در دهخدا
 • 29 سال تدریس در دبیرستان رجایی (منطقه 7)
 • 14 سال تدریس در دبیرستان شهدای انقلاب (منطقه 7)

افتخارات تدریس

 • قبولی بالای نود درصد درامتحان نهایی
 • مولف کتابهایی کمک اموزشی
 • طراح سوالات آزمون های قلم چی
 • تدزیس به رتبه های ریز 100 کنکور

دبیر رسمی آموزش پرورش، 29 سال سابقه تدریس استاد پروازی به شهرستانها و مولف کتاب سوال طلایی انتشارات گسترش دارای جزوه انحصاری کنکور


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی فیزیک از دانشگاه تربیت معلم 1365 تا 1369