استاد رضا لطفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدیرعامل شرکت بهینه گستر صنایع آرمان<br /> مشاوره مدیریت در صنایع خودرو سازی و عضو هییت مدیره صنایع خودرو سازی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه یزد