رضا خالوندی

استاد رضا خالوندی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی برق توسط دانشجوی ارشد مهندسی مخابرات دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 2 الکترونیک ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری مدارهای الکتریکی 1 و 2 حسابان سیگنال ها و سیستم ها الکترومغناطیس مخابرات ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 حساب دیفرانسیل و انتگرال آمار و مدلسازی دبیرستان مخابرات بی سیم هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان مدارهای منطقی معادلات دیفرانسیل فیزیک عمومی 1 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ماشین های الکتریکی 1 و 2 امواج مخابرات دیجیتال مدارهای مخابراتی شبکه های مخابراتی هندسه تحلیلی و جبر خطی پردازش سیگنال های دیجیتال سیستم های کنترل خطی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق آمار و احتمالات جبر و احتمال

شهرهای تدریس

کرمانشاه - کرمانشاه تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • رتبه155کنکور ریاضی89
  • رتبه 33کنکور ارشد مخابرات

نظرات شاگردان