استاد امیر رضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

با حوصله و پر تلاش


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه اصفهان