سیدرضا حسینی

استاد سیدرضا حسینی

تدریس فیزیک دبیرستان و فیزیک برای شرکت هر چه بهتر در کنکور سراسری توسط کارشناس ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان