استاد سید هادی رضایی نیکو

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای 7 سال سابقه تدریس


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • ـ چاپ کتاب ماکرومولکول های زیستی
  • ـ دارای 5 مقالع علمی و پژوهشی
  • ـ رتبه سوم کشوری در جشنواره خلاق تدریس علوم راهنمایی در سال 91
  • ـ رتبه اول استان در جشنواره خلاق تدریس علوم راهنمایی در سال 92
  • ـ رتبه اول استان در جشنواره خلاق تدریس علوم راهنمایی در سال 91