استاد اسماعیل رضایی

  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس به مدت 16 سال در مدارس دولتی
  • تدریس به مدت 14 سال در دبیرستان غیر انتفاعی

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید