استاد اسماعیل رضایی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس دولتی به مدت 16 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید