زهرا رضایی

استاد زهرا رضایی

تست: جواب یکی از همین 4 جواب است. تشریحی: جواب یکی از بینهایت تعداد جواب است. کدام آسان تر است؟.......

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی هندسه محاسبات عددی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 تحقیق در عملیات معادلات دیفرانسیل

شهرهای تدریس

تهران - تهران شمیرانات - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • فوق لیسانس ریاضی کاربردی ازدانشگاه شیرازبا شش سال سابقه تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

نظرات شاگردان