استاد زهرا رضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • فوق لیسانس ریاضی کاربردی ازدانشگاه شیرازبا شش سال سابقه تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی