انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف
رضا مبشرنیا

استاد رضا مبشرنیا

  • دکترا آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  • تدریس در دانشگاههای آزاد و دولتی به مدت 25 سال
  • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
  • تدریس در شکوه به مدت 5 سال