سیدرضا نعیمی ترشیزی

استاد سیدرضا نعیمی ترشیزی

  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: تالیف کتاب زیست دهم و یازدهم تک رقمی ها
  • تدریس در مدرسه غیرانتفاعی جام جم به مدت 1 سال
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه اصفهان

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید