غلامرضا عباسی

استاد غلامرضا عباسی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تبریز

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید