رضا سنجه ونلی

استاد رضا سنجه ونلی

در درس خواندن اول باید برنامه داشت و بعد با استفاده از تجربه دیگران به موفقیت رسید...میخواهیم افرادی را وارد جامعه خود کنیم که بهترین باشند..برای بهترین بودن در کنارتان هستیم...تعهد از شما تضمین از ما

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته حساب دیفرانسیل و انتگرال جبر و احتمال حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

گالیکش - گلستان گنبد کاووس - گلستان مینودشت - گلستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه گلستان

نظرات شاگردان