محسن رزاق

استاد محسن رزاق

تدریس علوم ریاضی - فیزیک - شیمی دوره دبیرستان و دروس پایه دانشگاهی، تدریس کلیه دروس مهندسی شیمی گرایش های پتروشیمی و پلیمر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

بیوشیمی فرآیندهای پتروشیمی فرآیندهای پالایش کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی سینتیک و طرح راکتور انتقال حرارت ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد شیمی تجزیه آشنایی با مهندسی شیمی شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • سابقه 2 سال تدریس دروس دبیرستان، آمادگی کنکور و دروس پایه دانشگاهی
  • رتبه 30 کنکور بیوتکنولوژی
  • رتبه 107 کنکو کارشناسی ارشد

نظرات شاگردان