استاد محمد مهدی رضی زاده

  • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه پیام نور
  • دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
  • تدریس در مدرسه امام رضا علیه السلام به مدت 2 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه های:

  • 2 سال تدریس در مدرسه امام رضا علیه السلام
  • 2 سال تدریس در مدرسه نوید
  • 2 سال تدریس در موسسه پویا
  • 2 سال تدریس در موسسه گاج (تدریس کنکور)
  • 2 سال تدریس در دبیرستان آریانا

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه پیام نور 1377 تا 1383