استاد راضیه سرابادانی

  • تدریس به مدت 15 سال در آموزشگاههای فروزندگان، پیروزان دانش، تدبیر، پل، حکیمان و ...
  • دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از دانشگاه تبریز
  • 2 سال همکاری با مجموعه استادبانک

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید