استاد راضیه سرابادانی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از دانشگاه تبریز
  • افتخار تدریس: قبولی 100درصد شاگردان در امتحانات نهایی
  • تدریس در دهها موسسه و اموزشگاه تقویتی و کنکور تهران به مدت 15 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید