فاطمه راستگو

استاد فاطمه راستگو

تدریس خصوصی دروس ریاضی ، فیزیک و آمار از پایه تا آمادگی برای کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 جبر و احتمال فیزیک کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان