رسول قدیمی

استاد رسول قدیمی

تدریس دروس فیزیک کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشجوی ماده چگال دکترای دانشگاه صنعتی شریف : استاد حل تمرین فیزیک عمومی ؛ استاد درس فیزیک پایه دانشگاه اراک فیزیک پایه . 09389264027

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

نسبیت کاربرد کامپیوتر در فیزیک مکانیک آماری فیزیک حالت جامد اپتیک مکانیک کوانتومی 1 و2 الکترومغناطیس ریاضی فیزیک 1 و 2 ترمودینامیک و مکانیک آماری مکانیک تحلیلی 1 و 2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اراک - مرکزی تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب رسول قدیمی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف میباشم. مدت چهار سال دستیار آموشی فیزیک این دانشگاه بوده ام. و سابقه تدریس را در دانشگاه اراک دارم. برای اطلاعات بیشتر لطفا درخواست نمایید: <br /> ghadimi.rasoul@gmail.com <br /> physics.sharif.ir/~ghadimi_rasoul/<br /> 09389264027

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • آمادگی تهیه جزوه اختصاصی و پیشرفته برای هردرس
  • آموزش از راه دور
  • دارای ابتکاراتی نوین در جهت آموزش
  • دستیار آموزوی فیزیک به مدت چهار سال
  • استاد فیزیک پایه دانشگاه اراک
  • دانشجوی ماده چگال دانشگاه صنعتی شریف.

نظرات شاگردان