استاد رسول قدیمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب رسول قدیمی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف میباشم. مدت چهار سال دستیار آموشی فیزیک این دانشگاه بوده ام. و سابقه تدریس را در دانشگاه اراک دارم. برای اطلاعات بیشتر لطفا درخواست نمایید: <br /> ghadimi.rasoul@gmail.com <br /> physics.sharif.ir/~ghadimi_rasoul/<br /> 09389264027


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • آمادگی تهیه جزوه اختصاصی و پیشرفته برای هردرس
  • آموزش از راه دور
  • دارای ابتکاراتی نوین در جهت آموزش
  • دستیار آموزوی فیزیک به مدت چهار سال
  • استاد فیزیک پایه دانشگاه اراک
  • دانشجوی ماده چگال دانشگاه صنعتی شریف.