فهیمه رنجبری

استاد فهیمه رنجبری

لذت یادگیری همیشگی همراه با بیان کاربرد سرفصل‌های ریاضی و دروس وابسته ریاضیات توسط کارشناس ارشد ریاضیات مالی.مشاوره‌ی پایاننامه های کارشناسی ارشد رشته های مربوطه.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جبر و احتمال هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی گسسته حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه یزد

افتخارات تحصیلی

  • تدریس درخشان در سیستم جهانی محاسبات ذهنی

نظرات شاگردان