استاد عبدالرضا منعم درآباد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه تدریس در دوران دانشجویی و بعد از فارغ التحصیلی . سعی در آموزش مفهومی دروس


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر