رامین محمدزاده

استاد رامین محمدزاده

تدریس خصوصی دروس رشته برق والکترونیک هنرستان--تدریس تخصصی ومفهومی فیزیک پایه وکنکوربویژه فیزیک سوم(الکتریسیته) توسط دبیررسمی الکترونیک اموزش وپرورش باهفت سال سابقه تدریس.-

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای منطقی الکترونیک فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


دبیرفنی برق والکترونیک اموزش وپرورش

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه حکیم سبزواری

نظرات شاگردان