رحمان کریمی نامی

استاد رحمان کریمی نامی

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان، شیمی آلی

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان، شیمی آلی، کاربرد طیف سنجی ، شیمی عمومی، فارغ التحصیل دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی پیش دانشگاهی کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی شیمی سوم دبیرستان شیمی آلی شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان