خانم رحمانی

استاد خانم رحمانی

تدریس تخصصی درس شیمی دبیرستان به صورت مفهومی و کاربردی در کلیه مقاطع با هزینه اندک در مکانی آرام و مطمین

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان