علی عسکری

استاد علی عسکری

تحقیق در عملیات و ریاضیات و فیزیک

تدریس تحقیق در عملیات، آنالیز عددی ، ریاضی مهندسی و آمار و همه ی دروس ریاضیات و فیزیک از دبیرستان تا دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جبر خطی بهینه سازی پویا بهینه سازی ترکیباتی بهینه سازی غیرخطی بهینه سازی خطی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 معادلات دیفرانسیل پژوهش در عملیات 1 و 2 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی گسسته ریاضی نهم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان آمار و احتمالات آنالیز عددی ریاضی مهندسی تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان