استاد حسین رهبر

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • افتخار تدریس: از گفتن مطالب اضافه پرهیز نموده و مسایل کاربردی و کلیدی را مبنا قرار می دهم

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

  • از گفتن مطالب اضافه پرهیز نموده و مسایل کاربردی و کلیدی را مبنا قرار می دهم
  • انتقال مفاهیم به صورت کاملا ساده با توجه به سطح درک دانش آموز

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390 تا 1392